JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Japanese Interpreter (ล่ามภาษาญี่ปุ่น)
1.แปลการประชุมให้กับนายญีุ่ปุ่นแผนกผลิต 2.แปลเอกสารที่ได้รับมอบหมาย 3.รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อ 4.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นิสซิน เทคนิส (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ