JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เลขานุการผู้บริหาร ประจำสำนักงานใหญ่ (ดินแดง)
1. ประสานงานกับทุกหน่วยงาน (ภายในและภายนอก) ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร 2. จัดเตรียมเอกสาร บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 3. ร่างและพิมพ์จดหมายต่างๆ 4. ปฏิบัติงานและ Support เลขานุการผู้บริหาร ได้ในทุกๆ...

Siam Wellness Group Public Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
20 ส.ค. 62
2 . Recruitment (Mass Recruitment) ประจำสำนักงานใหญ่ดินแดง
- บริหารจัดการงานสรรหาว่าจ้าง ให้เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง - จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Siam Wellness Group Public Co., Ltd.
20 ส.ค. 62
3 . Digital Marketing ExecutiveUrgently Required !
- ดูแลงาน Digital Marketing ทางสื่อออนไลน์ได้แก่ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ และอินสตาร์แกรม - ตอบคำถามลูกค้าผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ - วางแผนการโปรโมทแคมเปญของแต่ละช่องทาง - วิเคราะห์ว่าแต่ละแคมเ...

Siam Wellness Group Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ Store ร้านสปา - สาขา MBKรับสมัครด่วน !
- ตรวจเช็คการรับ-จ่าย สินค้า - ดูแลและจัดการ Stock สินค้าภายในร้านสปา - บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม - งานเอกสารอื่นๆ - ประสานงานระหว่างสาขาและสำนักงานใหญ่ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Siam Wellness Group Public Co., Ltd.
เงินเดือน 14,000-15,000 บาท
20 ส.ค. 62
5 . พนักงานต้อนรับประจำร้านสปา - สาขาพุทธมณฑลสาย 3รับสมัครด่วน !
- ดูแลต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสปา - ดูแลควบคุมการจัดตารางคิวสปาแก่ลูกค้า - ดูแลความเรียบร้อยภายในร้านสปา - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Siam Wellness Group Public Co., Ltd.
เงินเดือน 12,000 - 14,000 บาท + รายได้อื่นๆ
20 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ