เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
-รับชำระค่าบริการต่างๆของเอไอเอส -งานทะเบียนเอกสารของลูกค้า -บริการให้ข้อมูลเเนะนำโปรโมชั่นให้กับลูกค้า

บริษัท เเม็กซ์ ลิ้งค์ อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 พ.ย. 61
2 . พนักงานขายPC
1. แนะนำบริษัท, สินค้า และข้อมูลสินค้ารวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯและลูกค้า 2. จัดจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงให้ข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆ ข...

บริษัท เเม็กซ์ ลิ้งค์ อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 พ.ย. 61
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ