JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรไฟฟ้า (มีประสบการณ์ ออกแบบและคุมงาน)
- ออกแบบและคุมงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า ที่หน่วยงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม โดยเป็นการก่อสร้างในลักษณะ Turn key หรือ Design & Built (ออกแบบและก่อสร้าง) ได้ทำครบทุกหน้าที่ของวิศวกรในงานก่อสร้าง ออกแบบ คุม...

บริษัท พายอาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามอัตราบริษัท แต่ถ้าความสามารถสูง ยินดีจ่ายเพิ่มเติมให้
24 มิ.ย. 62
2 . วิศวกรไฟฟ้า จบใหม่ (ออกแบบและคุมงาน ที่หน่วยงานก่อสร้าง)
- ออกแบบและคุมงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า ที่หน่วยงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม โดยเป็นการก่อสร้างในลักษณะ Turn key หรือ Design & Built (ออกแบบและก่อสร้าง) ได้ทำครบทุกหน้าที่ของวิศวกรในงานก่อสร้าง ออกแบบ คุม...

บริษัท พายอาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ขั้นต่ำตามอัตราบริษัท แต่ถ้าความสามารถสูง ยินดีจ่ายเพิ่มเติมให้
24 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ