JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . โปรแกรมเมอร์
เขียนprogramสำหรับmicrocontroller จากวงจรที่มีอยู่เดิม

บริษัท ศรีอยุธยา คอนกรีต จำกัด
เงินเดือน แล้วแต่ข้อเสนอ
16 ส.ค. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
ตรวจสอบและแก้ไขผลตอบแทนของพนักงานให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม สร้างและแก้ไขjob description ตรวจสอบระบบสวัสดิการให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ พัฒนาระบบการประเมินผลพนักงานและวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพกา...

บริษัท ศรีอยุธยา คอนกรีต จำกัด
เงินเดือน แล้วแต่ประสบการณ์และความสามารถ
16 ส.ค. 62
3 . วิศวกรฝ่ายสนาม
วางแผนและควบคุมงานบริการตอกเสาเข็ม บริหารเครื่องจักรและผู้ควบคุมเคื่องจักรเพื่อให้งานเป็นไปตามแผน ลดต้นทุนที่เกิดขึ้นและให้งานออกมาได้คุณภาพตามที่กำหนดไว้ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตอกเสาเข็มและตอบป...

บริษัท ศรีอยุธยา คอนกรีต จำกัด
เงินเดือน แล้วแต่ประสบการณ์และความสามารถ
16 ส.ค. 62
4 . ผู้จัดการฝ่ายสนาม
วางแผนและควบคุมงานบริการตอกเสาเข็ม บริหารเครื่องจักรและผู้ควบคุมเคื่องจักร แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตอกเสาเข็มและตอบปัญหาของลูกค้า มอบหมายงาน,ควบคุมและประเมินผลพนักงานในแผนก พัฒนาระบบการตอกเสาเข...

บริษัท ศรีอยุธยา คอนกรีต จำกัด
เงินเดือน แล้วแต่ประสบการณ์และความสามารถ
16 ส.ค. 62
5 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
วางแผนและควบคุมงานผลิตเสาเข็มและผลิตภัณฑ์คอนกรีตอื่นๆให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ วางแผนการใช้วัตถุดิบ,ทรัพยากรบุคคล, เครื่องจักรที่จำเป็น ออกแผนการผลิตรายวันและอธิบายรายละเอียดการผลิตให้กับผู้ใต...

บริษัท ศรีอยุธยา คอนกรีต จำกัด
เงินเดือน แล้วแต่ประสบการณ์และความสามารถ
16 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ