เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
- ติดต่อนำเสนอ และติดตามงานกับลูกค้า ได้ต่อเนื่อง ทั้งทางโทรศัพท์ และออกพบนอกสถานที่

บริษัท มาโครแคร์ จำกัด
3 ตำแหน่ง
16 ม.ค. 62
2 . ช่างเทคนิครับสมัครด่วน !
- แก้ไขปัญหา Hardware,Software,Network - ให้คำปรึกษาทางด้านข้อมูลทางเทคนิคได้ - สนับสนุนการทำงานของพนักงานขาย - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า

บริษัท มาโครแคร์ จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ