JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างพิมพ์กราเวียร์
1.ตรวจสอบใบผลิต ตั้งเครื่อง เตรียมความพร้อม 2.ตรวจสอบงานระหว่างผลิต 3.ควบคุม และดูแลเครื่องพิมพ์ 4.ซ่อมบำรุง ดูแลเครื่องจักรได้เบื้องต้น 5.ตรวจสอบคุณภาพสินค้าจากเครื่องจักร ให้ได้เป้าหมายตามที่บริ...

บริษัท สยามโพลีเน็ต จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป
19 ก.ค. 62
2 . ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า
1. จัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันในส่วนของระบบป้องกันไฟฟ้า/เครื่องจักร/ยานยนต์ 2. ร่วมวางแผนวิเคราะห์หาสาเหตุ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดกับรระบบไฟฟ้า/ระบบเครื่องจักร 3. วางแผนปร...

บริษัท สยามโพลีเน็ต จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000 -15,000
19 ก.ค. 62
3 . ช่างซ่อมจักร
1.ซ่อมจักรเย็บผ้า JUKI LH 3128, Siruba T828 - 72 - 064HL 2.ซ่อมจักรเย็บผ้า, จักรโพ้ง, จักรลา, จักรเข็มคู่, เข็มเดี่ยว 3.รับผิดชอบดูแล และปรับตั้งจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมและการซ่อมบำรุงจักร

บริษัท สยามโพลีเน็ต จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000 บาท ขึ้นไป (พิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ)
19 ก.ค. 62
4 . วิศวกรโรงงาน
1. รับผิดชอบต่อการทำงานของเครื่องจักร ระบบสาธารณูปโภค รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานต่างๆให้ได้ในปริมาณและคุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. วางแผนงานซ่อมบำรุงและปฏิบัติให้ได้ตามแผน พร้อมทั้งจัดทำงบประมาณปร...

บริษัท สยามโพลีเน็ต จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
19 ก.ค. 62
5 . หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ QA
1. ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ 2. ประสานงานกับฝ่ายผลิตเพื่อดำเนินการแก้ไข ปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 3. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและอนุมัติใบ Certificate ก่อนส่งมอบลูกค้า 4. ตรว...

บริษัท สยามโพลีเน็ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 14,000 - 18,000 บาท
19 ก.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ