JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Business Personal
1. ติดต่อและเข้าเยี่ยมเจ้าของโครงการปิโตเคมี และนำเสนอบริษัท 2. รวบรวมและติดตามข้อมูลโครงการปิโตเคมี 3. รวบรวมข้อมูลการตลาด เช่น วัสดุก่อสร้างและเครื่องจักรก่อสร้าง 4. จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น

บริษัท ไชน่า เทียนเฉิน เคมีคอล เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน 25,000
18 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ