JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พยาบาลวิชาชีพ (RN)
คลินิกชุมชนอบอุ่นในโครงการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทำงาน 20 เวร/เดือน(08.00-20.00)

บางจากคลินิกเวชกรรม
เงินเดือน 35,000 บาท ++
21 เม.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ