JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกร, ช่างบริการ-ซ่อมบำรุง
*วิศวกร ช่างบริการและซ่อมบำรุง เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000+
19 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่รายงานผลตรวจวัดและมาตรการ
- จัดทำรายงานผลตรวจวัดให้กับลูกค้าตามเป้าหมายที่กำหนด - ให้คำปรึกษากับลูกค้าตามหลักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
3 . นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ภาคสนาม)รับสมัครด่วน !
ออกภาคสนามเพื่อติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด อาทิเช่น เครื่องวัดเสียง แสง ความร้อน ฝุ่น แก๊ส ฯลฯ ควบคุมทีมให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่การตลาด/Technical Sales/นักวิชาการสิ่งแวดล้อมประสานงานลูกค้ารับสมัครด่วน !
-จัดทำข้อเสนองานตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม -วิเคราะห์และค้นหาลูกค้าในกลุ่มงานที่เหมาะสมกับบริษัท -ให้ข้อมูลลูกค้าทางด้านงานตรวจวัดสิ่งแวดล้อม -มีทักษะในการนำเสนอ และปิดการขาย -จัดทำโปรโมชั่น อบรม สัม...

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
5 . ผู้จัดการฝ่ายรายงานผล/ผู้จัดการฝ่ายภาคสนาม/นักวิชาการชำนาญการณ์
-ควบคุม ตรวจสอบ พนักงานในสายงานบังคับบัญชา ให้มีประสิทธิภาพ -ควบคุมการทำงานให้ได้ตามแผนงานที่วางไว้ -ปฏิบัติงานตามคู่มือระบบคุณภาพ ISO 17025 และมีขั้นตอนการทำงานตามโครงสร้างของระบบอย่างเคร่งครัด -จ...

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ