เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
จัดซื้อในและต่างประเทศ เปิดPO อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 ม.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่รายงานผลตรวจวัดและมาตรการ
- จัดทำรายงานผลตรวจวัดให้กับลูกค้าตามเป้าหมายที่กำหนด - ให้คำปรึกษากับลูกค้าตามหลักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 ม.ค. 62
3 . นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (การตลาดและประสานงานลูกค้า)
1. ประสานงานลูกค้า ให้คำปรึกษาด้านวิชาการตรวจวัด 2. จัดทำใบเสนอราคา และเอกสารประกอบการนำเสนอ

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
19 ม.ค. 62
4 . นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ภาคสนาม)รับสมัครด่วน !
ออกภาคสนามเพื่อติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด อาทิเช่น เครื่องวัดเสียง แสง ความร้อน ฝุ่น แก๊ส ฯลฯ ควบคุมทีมให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ม.ค. 62
5 . Maintenance Engineer / วิศวกรซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ศึกษารายละเอียดเครื่องมือตรวจวัดประเภทต่าง ๆ - วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องของลูกค้า รวมถึงปฏิบัติงาน ควบคุม แก้ไขปัญหา ให้งานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ม.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ