JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่รายงานผลตรวจวัดและมาตรการ
- จัดทำรายงานผลตรวจวัดให้กับลูกค้าตามเป้าหมายที่กำหนด - ให้คำปรึกษากับลูกค้าตามหลักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 มี.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี
บันทึกบัญชีลง Express ปิดยอดรายเดือน กระทบยอดเงิน

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 มี.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่การตลาด/ประสานงานขาย/Sales Engineerรับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์และค้นหาลูกค้าในกลุ่มงานที่เหมาะสมกับบริษัท - มีทักษะในการนำเสนอ และปิดการขาย - จัดทำโปรโมชั่น อบรม สัมมนา นิทรรศการ ส่งเสริมการขาย

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 มี.ค. 62
4 . ผู้จัดการฝ่ายรายงานผลตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
-ควบคุม ตรวจสอบ ให้รายงานผลมีความถูกต้องสมบูรณ์ -ควบคุมให้รายงานแล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา -ปฏิบัติงานตามคู่มือระบบคุณภาพ ISO 17025 และมีขั้นตอนการทำงานตามโครงสร้างของระบบอย่างเคร่งครัด -จัดการฝึกอบร...

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 มี.ค. 62
5 . ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องของลูกค้า - วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องมือตรวจวัดขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุม แก้ไขปัญหา ให้งานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ - พัฒนาบุคคลากร ภายในฝ่ายให้ปฏิบัติงานไ...

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 มี.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ