JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
1. ตรวจสอบคุณภาพและวิเคราะห์วัตถุดิบ 2. ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในการผลิต 3. ตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในห้อง Mixing 4. ชั่งตวงวัด วัตถุดิบให้ได้ตามาตรฐานที่กำหนด 5. ดำเนินการกับสินค้า...

บริษัท เอส.พี.วาย.คอสเมติก จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
16 ก.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ