JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ (ภาษาจีน)รับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมเอกสารเพื่อไปขอขึ้นทะเบียนที่สำนักงานอาหารและยา (อย.) - จัดเตรียมเอกสารขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข - ติดตามและรายงานผลการขึ้นทะเบียน - ประสานงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท ...

บริษัท ไทย ดีญ่า จำกัด
เงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
14 ก.ย. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายขายธุรกิจสื่อโฆษณารับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบในการจัดการทีมเป้าหมายการตลาด การเจรจาธุรกิจ การวางแผนการตลาด บุกเบิกตลาด ความสัมพันธ์กับรัฐบาล ประสบการณ์การขายอาวุโส ถนัดด้านความท้าทาย 2.ปรับปรุงโครงสร้างระบบเชิงกลยุทธ์ของแผนกการตลาด แ...

บริษัท ไทย ดีญ่า จำกัด
เงินเดือน 25,000 บาท/เดือน
14 ก.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสารการรับสินค้า/ตั้งหนี้ -ดูแลงานบัญชีขารับ-ขาจ่าย -บันทึกลูกหนี้การค้า-เจ้าหนี้ -เก็บเอกสาร/ตรวจภาษีหัก ณ ที่จ่าย -อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -การทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์อาจมีกา...

บริษัท ไทย ดีญ่า จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
14 ก.ย. 62
4 . ผู้ช่วยทนาย/นิติกรรับสมัครด่วน !
1.มีความชำนาญด้านกฎหมาย 2.ทำเอกสารและติดต่อประสานงานด้านกฎหมายได้อย่างดี 3.จัดเตรียมเอกสารต่างๆ 4.สามารถทำงานล่วงเวลาได้ และเร่งด่วนตามที่บริษัทมอบหมาย 5.ประสานงานองค์กร ลูกค้า และแผนกได้อย่างละเอ...

บริษัท ไทย ดีญ่า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ก.ย. 62
5 . ล่ามภาษาจีน ***เริ่มงานได้ทันทีรับสมัครด่วน !
- แปลเอกสารต่างๆ ของบริษัทจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาจีน - ประสานงานต่างๆ ภายในองค์กรระหว่างพนักงานคนไทยและพนักงานคนจีน - เป็นล่ามในที่ประชุมต่างๆ ของบริษัทฯ - เป็นล่ามภาคสนาม/ปฏิบัติงา...

บริษัท ไทย ดีญ่า จำกัด
เงินเดือน 30,000 - 50,000 บาทแล้วแต่ประสบการณ์
14 ก.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ