JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . สมุห์บัญชี
-บริหารงานด้านบัญชีและการเงิน -จัดระบบการวางแผนควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีและการเงิน -รวบข้อมูลทำการวิเคราะห์นำเสนอข้อมูลบัญชีและการเงินเพื่อการตัดสินใจแก่ฝ่ายบริหารได้อย่างรวดเร็ว -ประสานงานทั้ง...

บริษัท อาร์ ซี เค รุ่งเจริญ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
20 ก.พ. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
- จัดทำงบการเงิน (ตั้งเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ) - ตรวจภาษีต่างๆ ตรวจสอบบันทึกรายการบัญชีลงในสมุดรายวัน - ตรวจสอบหลักฐานและใบสำคัญการเบิกจ่ายทุกประเภท - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อาร์ ซี เค รุ่งเจริญ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 14,000 บาท (ต่อรองได้)
19 ก.พ. 62
3 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
• การวางแผน ควบคุม และบริหารจัดการ การจัดทำบัญชี ระบบบัญชีซื้อ และรายการค่าใช้จ่าย • การวางแผน ควบคุม และบริหารจัดการ ระบบบัญชีขาย ลูกหนี้การค้า รายรับอื่น ๆ • การวางแผน ควบคุม และบริหารจัดการ ระบบบ...

บริษัท อาร์ ซี เค รุ่งเจริญ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 50,000 บาท/เดือน (ต่อรองได้)
19 ก.พ. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ