JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจใหม่ (ธุรกิจสินเชื่อ)
***โบนัสปีละ 2ครั้ง, สวัสดิการดีเวอร์*** พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด 1. เก็บข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค ในตลาดเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ 2. ศึกษา ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ปัจจุบัน/อนาคต ของธุรกิจส...

บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
2 . ติดตามหนี้สูญและOutsource (OA)
1.ติดตามตรวจสอบผลการติดตามหนี้สูญจากผู้รับจ้าง รับจ้างภายนอก 2.ควบคุมผลการติดตามหนี้สูญให้เป็นไปตามแผนที่บริษัทกำหนด 3.ให้ข้อมูลและเจรจาดำเนินการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับลูกค้า 4.สรุปผลงานรายวัน เพื่...

บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
3 . ธุรการชั่วคราว (สัญญา3เดือน) รับสมัครด่วน !
- จัดเก็บเอกสาร - จัดเรียงข้อมูล - กรอกข้อมูล - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด
เงินเดือน 12,000-15,000
18 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านบัญชี (AR-AP) - แจ้งตั้งหนี้และรับชำระบัญชี - งานเกี่ยวกับภาษี - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ใช้ Express Software ในการปฏิบัติงาน ***สวัสดิการดี มีโบนัส 2 ครั้ง/ปี แต่งกายอิสร...

บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
5 . ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (TDR)
- ดูแลบัญชีลูกค้าเพื่อลด NPL - นำเสนอเงื่อนไข วิธีการแก้ปัญหา เพื่อทำการปรับโครงสร้างหนี้กับลูกค้าชำระหนี้ - วิเคราะห์ พิจาณา ข้อเท็จจริง ปัญหาของลูกค้า ที่ส่งผลทำให้เกิดความล่าช้าในการจ่ายผ่อนชำระร...

บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
6 . สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (อ่อนนุช,รามฯ,พัฒนาการ)
***ชุดพนักงานฟรี แท็ปแล็ตฟรี เป็นพนักงานประจำ มีฐานเงินเดือน + ค่านํ้ามัน + Incentive*** - ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ - วิเคราะห์การให้เครดิตสินเชื่อเบื้องต้นแก่ลูกค้า ในเขตพื้นที่ที่...

บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด
เงินเดือน 15,500 + Incentive + ค่านํ้ามัน
18 มิ.ย. 62
7 . เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์รับสมัครด่วน !
***ทำงานกับเรารวย มีเงินเดือน จ่ายจริงให้จริง*** - ติดตาม ทวงถาม ลูกค้าที่ค้างค้างชำระค่างวดรถมอเตอร์ไซค์ (ุ6-30วัน) - ให้คำปรึกษาลูกค้าเบื้องต้นเมื่อลูกค้าเกิดปัญหา ประนอมหนี้ - แก้ปัญหาให้กั...

บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด
เงินเดือน 16,000+Incentive17,000-25,000
18 มิ.ย. 62
8 . สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (รังสิต,ปทุม,ธัญบุรี)
***ชุดพนักงานฟรี แท็ปแล็ตฟรี มีฐานเงินเดือน นํ้ามันฟรี มีIncentive*** - ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ - วิเคราะห์การให้เครดิตสินเชื่อเบื้องต้นแก่ลูกค้า ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย - สร...

บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,250 - 30,000
18 มิ.ย. 62
9 . สินเชื่อรถจักรยานยนต์ Big Bike (นครปฐม)
***ชุดพนักงานฟรี แท็ปแล็ตฟรี เป็นพนักงานประจำ มีฐานเงินเดือน + ค่านํ้ามัน + Incentive*** - ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ - วิเคราะห์การให้เครดิตสินเชื่อเบื้องต้นแก่ลูกค้า ในเขตพื้นที่ที่...

บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,500 - 25,000
18 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (นครปฐม/สามพราน)
***ชุดพนักงานฟรี แท็ปแล็ตฟรี เป็นพนักงานประจำ มีฐานเงินเดือน + ค่านํ้ามัน + Incentive*** - ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ / ตรวจบ้านลูกค้า - วิเคราะห์การให้เครดิตสินเชื่อเบื้องต้นแก่ลูกค้...

บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 + Incentive + ค่านํ้ามัน
18 มิ.ย. 62
11 . พนักงานติดตามหนี้ภาคสนาม (FCR ระยอง)
- ติดตามหนี้ (30-90วัน) งวดรถจักรยานยนต์ ภาคสนามพื้นที่ระยอง (ไม่ต้องยึด)

บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 (ยังไม่รวม Incentive 6,000-20,000 บาท)
18 มิ.ย. 62
12 . ติดตามหนี้ภาคสนาม (ระยอง)
***ฟรีเครื่องแบบพนักงาน,รายได้ดี จ่ายจริง รวยจริง*** - ติดตาม ทวงถามหนี้ และประนอมหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ภาคสนามจากลูกค้า ที่ค้างชำระค่างวด 60-90วัน (ไม่ต้องยึด)

บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 11,250+Incentive 6,000-20,000
18 มิ.ย. 62
13 . เก็บเงินภาคสนาม (ระยอง)
*** ทำงานกับเราแล้วรวย !!! *** ฟรี ! เครื่องแบบพนักงาน + อุปกรณ์การทำงาน *** Incentive 6,000-20,000 บาท *** ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ ไม่ต้องลงเวลา มีอิสระในการทำงาน ลักษณะงาน - ติดตามงวดรถจักรยานยนต์...

บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 + Incentive 6,000-20,000 บาท
18 มิ.ย. 62
14 . การตลาดเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ (ลำลูกกา ดอนเมือง รังสิต)
***ชุดพนักงานฟรี แท็ปแล็ตฟรี เป็นพนักงานประจำ มีฐานเงินเดือน ค่านํ้ามัน ค่าโทรศัพท์ + Incentive*** - ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ - วิเคราะห์การให้เครดิตสินเชื่อเบื้องต้นแก่ลูกค้า ในเขต...

บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด
เงินเดือน 15,250 + Incentive + ค่านํ้ามัน
18 มิ.ย. 62
15 . สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (สมุทรปราการ บางนา)
***ชุดพนักงานฟรี แท็ปแล็ตฟรี เป็นพนักงานประจำ มีฐานเงินเดือน + ค่านํ้ามัน + Incentive*** - ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ - วิเคราะห์การให้เครดิตสินเชื่อเบื้องต้นแก่ลูกค้า ในเขตพื้นที่ที่...

บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด
เงินเดือน 15,250 + Incentive + ค่านํ้ามัน
18 มิ.ย. 62
16 . สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (ระยอง) ปลวกแดง,นิคมพัฒนา
- ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ - วิเคราะห์การให้เครดิตสินเชื่อเช่าซื้อ และวงเงินสินเชื่อเช่าซื้อ - ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอสินเชื่อเช่าซื้อ - จัดทำสัญญาการเช่าซื้อ และสัญญาค้ำประกันการเช...

บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 + Incentive
18 มิ.ย. 62
17 . Phone Collector (เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์)
- ติดตาม ทวงถาม ลูกค้าที่ค้างค้างชำระค่างวดรถมอเตอร์ไซค์ (6-30วัน) - ให้คำปรึกษาลูกค้าเบื้องต้นเมื่อลูกค้าเกิดปัญหา ประนอมหนี้ - แก้ปัญหาให้กับลูกค้าเบื้องต้น เช่นลูกค้าขอเอกสารการชำระ,เปลี่ยนแปล...

บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด
เงินเดือน 16,000+Incentive 17,000-25,000
18 มิ.ย. 62
18 . สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (ธนบุรี, พระสมุทรเจดีย์, ดาวคะนอง, พระราม2)
***ชุดพนักงานฟรี, แท็ปแล็ตฟรี เป็นพนักงานประจำ มีฐานเงินเดือน ค่านํ้ามัน ค่าโทรศัพท์ + Incentive*** - ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ - วิเคราะห์การให้เครดิตสินเชื่อเบื้องต้นแก่ลูกค้า ในเข...

บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด
เงินเดือน 15,000 + Commission
18 มิ.ย. 62
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ