JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- งานประสานงานทั่วไปทั้งภายในและภายนอกบริษัท - จัดทำเอกสารธุรการต่างๆ เปิดPO สั่งซื้อ/การเปิดบิล/จัดทำใบเสนอราคา จัดเก็บเอกสารต่างๆ ภายในของบริษัทอย่างเป็นระบบ - จัดทำเอกสารทางการเงิน อาท...

S.V. ENGINEERING (2016) Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท ขึ้นไป หรือตามข้อตกลง
13 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ