JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Design Engineer
1.ดูแลเกี่ยวกับงาน new model จากลูกค้า 2.ออกแบบ/พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการและสินค้าให้ดียิ่งขึ้น 3.คำนวณต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตชิ้นงาน New model 4.ติดตามผลและประสานงานกับฝ่ายผลิตในการจัดทำชิ้นงาน...

บริษัท แบกเกอร์ แกรนด์ ฮีทเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
18 มิ.ย. 62
2 . ช่างซ่อมบำรุง
ซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน บันทึกรายการซ่อม

บริษัท แบกเกอร์ แกรนด์ ฮีทเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
17 มิ.ย. 62
3 . พนักงานควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
- ตรวจเช็คผลิตภัณฑ์ในไลน์ - ทำรายงานการตรวจสอบ

บริษัท แบกเกอร์ แกรนด์ ฮีทเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
17 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- คำนวณค่าจ้าง ค่าแรงและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของฝ่ายการผลิต - จัดทำต้นทุนมาตรฐานประจำงวดและทำการวิเคราะห์เบื้องต้นเปรียบเทียบต้นทุนจริงกับต้นทุนมาตรฐาน - พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำรายงานต้นทุนประจำเดือน

บริษัท แบกเกอร์ แกรนด์ ฮีทเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
17 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
• งานสรรหาว่าจ้างและการคัดเลือกพนักงาน • จัดทำสถิติเงินเดือน • งานสวัสดิการต่างๆและกิจกรรมของบริษัท • ควบคุมดูแลกฎระเบียบข้อบังคับและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง กับกฎหมาย แรงงานและกฎหมายอ...

บริษัท แบกเกอร์ แกรนด์ ฮีทเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
17 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ