JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1.ทำเงินเดือนพนักงาน 2.ดูแลเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับแรงงานต่างชาติและกฏหมายแรงงาน และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฟินิกซ์ ฟู๊ด อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000
20 ก.พ. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ดูแลเรื่องการจ่ายเงินสดย่อย 2.ตรวจสอบ ประเมินค่าใช้จ่าย 3.หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อื่นๆ ตามสมควร

บริษัท ฟินิกซ์ ฟู๊ด อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000
15 ก.พ. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ