JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
-ดูแลรวบรวมเอกสาร ทำรายการรายรับรายจ่ายทางบัญชี -ทำเอกสารบัญชีต่างๆ เช่น ใบกำกับภาษี ยื่นแบบ ภ.ง.ด. ต่างๆ เอกสารประกันสังคม -ดูแลบันทึกรายการทางบัญชีได้ครบถ้วนถูกต้อง -สรุปยอดขายประจำวันและประจำเดื...

บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
2 . ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
เป็นงานที่เหมาะสำหรับคนที่พร้อมจะก้าวไปเป็น Brand Manager ได้เรียนรู้กระบวนการ การทำงาน การสร้างสรรค์ ที่ทำให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ สำรวจภาพรวม แนวโน้มสินค้าในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เพื่อเป็นแนวคิดใ...

บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการ Admin รับสมัครด่วน !
เหมาะสำหรับผู้ถนัดในการจัดการประสานงานเรื่องต่างๆ เป็นผู้ช่วย หรือ Support อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ อำนวยความสะดวกให้กระบวนการต่างสำเร็จลุล่วงด้วยดี พร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตไปตำแหน่งงานอื่นๆได้...

บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
4 . พนักงานฝ่ายผลิต เครื่องสำอาง รับสมัครด่วน !
***ไม่รับ Walk-in ทุกกรณี*** หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อผ่าน LINE : @tatcorp เหมาะสำหรับผู้พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทักษะใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา พร้อมที่จะก้าวหน้าเติบโตไปในตำแหน่งอื่นๆ หน้...

บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่กราฟฟิก Graphic Design รับสมัครด่วน !
1.ออกแบบฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริม 2.ทำArtwork สื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 3.รีทัชรูปสินค้า 4.งานออกแบบอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ