JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ(ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ)
- จัดพิมพ์ จัดเตรียมเอกสารของฝ่าย E-Sports - จัดทำตารางงานเพื่อใช้ติดตามงาน ติดต่อประสานงานตามที่รับมอบหมาย - เป็นผู้ประสานงานโครงการและการจัดกิจกรรมของทีม E-Sports - รับ-ส่ง เอกสาร จัดเก็บเอกสา...

บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ส.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ