JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการ/Admin
- ติดต่อประสานงานทั้งภายและในภายนอกองค์กร - ติดตามเอกสารจากผู้บริหาร เกี่ยวกับการติดต่อที่ดิน,Bank หรือหน่วยราชการอื่นๆ - ดูแลเรื่องเอกสารต่างๆ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

KC Girder Co., Ltd. บริษัท เค.ซี.เกอร์เดอร์ จำกัด
เงินเดือน 10,000-15,000
22 ม.ค. 62
2 . โฟร์แมน (คุมงานก่อสร้างบ้าน,คอนโด)
- ควบคุมการทำงานให้ได้คุณภาพและปริมาณ(ความปลอดภัย,พื้นที่) - ประสานงานกับผู้รับเหมา การสั่งซื้อวัสถุดิบต่างๆในการก่อสร้างหมู่บ้าน - มุ่งมันให้งานสำเร็จลุลาวงตามเป้าหมายให้ได้ภายใต้กฏระเบียบของบริษัท...

KC Girder Co., Ltd. บริษัท เค.ซี.เกอร์เดอร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-18,000
22 ม.ค. 62
3 . ธุรการ/Admin (แฟชั่นไอซ์แลนด์)
1.ดูแลเรื่องเอกสารต่างๆของหน่วยงานที่เกี่ยวกับโครงการ 2.ประสานงานภายในและภายนอกหน่วยงาน 3.ตรวจเช็ค ความเรียบร้อย และรายงานความคืบหน้าโครงการบ้านจัดสรร 4.ติดต่อหน่วยงาน ลูกค้าที่เกี่ยวข้องเพื่อได้รั...

KC Girder Co., Ltd. บริษัท เค.ซี.เกอร์เดอร์ จำกัด
เงินเดือน 10,000-15,000
22 ม.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บุคคล HR Officer
ดูแลในงานบริหารงานบุคคล ในส่วนเงินเดือนและกฎระเบียบกติกา ของทั้งเครือบริษัท เค.ซี. กรุ้ป รับผิดชอบ: - ออกแบบ จัดการ และดูแลกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อสร้างสัมพันธ์ในโรงงาน - ออกแบบใบสำรวจความพึงพอใจพนัก...

KC Girder Co., Ltd. บริษัท เค.ซี.เกอร์เดอร์ จำกัด
เงินเดือน 13,000 - 18,000
22 ม.ค. 62
5 . โฟร์แมนคุมการผลิต คอนกรีตอัดแรง
- ควบคุมการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ตัวอย่าง Box Girder, Plank Girder, I-Girder - ประสานงานแรงงานผู้รับเหมา การเบิกวัตถุดิบ เครื่องมือ เตรียมพร้อมต่อการผลิตชิ้นงาน - ควบคุมการทำงานให้ได้คุณ...

KC Girder Co., Ltd. บริษัท เค.ซี.เกอร์เดอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
22 ม.ค. 62
6 . Accountant พนักงานบัญชี
- จัดทำใบสำคัญจ่าย, ใบสำคัญรับ และใบสำคัญปรับปรุงรายการ สำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ - จัดเตรียมเอกสารทางการเงินและบัญชีที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำใบสำคัญจ่ายให้ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น...

KC Girder Co., Ltd. บริษัท เค.ซี.เกอร์เดอร์ จำกัด
เงินเดือน 13,000 - 20,000 บาท
22 ม.ค. 62
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ