JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าช่างไฟฟ้า
-ควบคุมโครงการก่อสร้างให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด -ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ -ตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าของงาน -ดูแลควบคุมผู้รับเหมาช่วงในการทำงาน - ถอดแบบ ประเมินราคา...

บริษัท อะตอม อิเล็กทริก จำกัด
เงินเดือน 15,000+
25 มี.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ