JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ประมาณการราคาฝ่ายก่อสร้างรับสมัครด่วน !
1.ถอดแบบก่อสร้าง พร้อมประเมินราคาก่อสร้างได้ 2.สามารถควบคุมต้นทุนของบริษัทตามที่กำหนดได้

บริษัท แซมพ์บิวเดอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
21 มิ.ย. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างรับสมัครด่วน !
1.แก้ไขปัญหาเฉพาะได้ดี 2.จัดหาแรงงานเพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายได้ 3.วางแผนงานได้เป็นอย่างดี

บริษัท แซมพ์บิวเดอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
21 มิ.ย. 62
3 . สถาปนิกรับสมัครด่วน !
1.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบบ้านได้ 2.สามารถตรวจสอบหน้างานให้ถูกต้องตามแบบ

บริษัท แซมพ์บิวเดอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
21 มิ.ย. 62
4 . โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
1.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 2.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก่อสร้าง 3.จัดหาแรงงานเพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายได้ 4.วางแผนงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดี 5.สามารถออกต่างจังหวัดได้

บริษัท แซมพ์บิวเดอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
21 มิ.ย. 62
5 . เลขาผู้บริหารรับสมัครด่วน !
1.บันทึกและสรุปรายงานการประชุมสำคัญขององค์กร 2.ช่วยผู้บริหารในการรวบรวมข้อมูลและสรุปข้อตกลงเพื่อการดำเนินงานทางธุรกิจ ค้นหาและบันทึกข้อมูล 3.ติดตามความคืบหน้าของงานต่างๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 4....

บริษัท แซมพ์บิวเดอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
21 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ