JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท จันทบุรี เอส.เค. เซ็นเตอร์ จำกัด ( Yanmar ) สี่เเยกวัดไผ่ล้อม
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62

บริษัท จันทบุรี เอส.เค. เซ็นเตอร์ จำกัด ( Yanmar ) สี่เเยกวัดไผ่ล้อม
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
3 . ผู้จัดการขาย เเละ ที่ปรึกษาการขาย รถขุด, เเทรกเตอร์ , รถยนต์ MG(ที่ปรึกษาการขาย)
1) ให้คำปรึกษาด้านการขายกับลูกค้า 2) ทำตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

บริษัท จันทบุรี เอส.เค. เซ็นเตอร์ จำกัด ( Yanmar ) สี่เเยกวัดไผ่ล้อม
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ