JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ(QC)
1.ตรวจสอบความถูกต้องและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ 2.จัดทำรายงานสรุปข้อมูลประจำวัน 3.วางแผนการทำงานในแต่ละวันให้ได้คุณภาพ 4.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและช่วยงานในแผนก

บริษัท เอส เอ็น พี เปเปอร์ จำกัด
5อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 มิ.ย. 62
2 . ช่างซ่อมบำรุง / ช่างเครื่องพิมพ์ / ช่างเครื่องลูกฟูก
1.ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักร ระบบสาธารณูปโภค แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ที่สนับสนุนการผลิตทั้งหมด 2.ตรวจสอบ บันทึกข้อมูล รายงานการดำเนินงานซ่อมบำรุงตามเอกสารที่กำหนด 3.ดำเนินการติดตั้ง เคลื่อนย้าย ซ่อมแ...

บริษัท เอส เอ็น พี เปเปอร์ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ