JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- จัดหา/จัดซื้อ สินค้าและบริการ - ติดต่อผู้ขาย เจรจา ต่อรอง เปรียบเทียบราคา - จัดทําเอกสารสั่งซื้อ - คอยเพิ่มจํานวนผู้ขายใน supplier list - ตรวจรับของและติดต่อผู้ขายเพื่อเคลมสินค้า - ตกลงเงื่อนไ...

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา ด่วน!
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ขับรถ X-Ray รับสมัครด่วน !
-ขับรถ X-RAY ของโรงพยาบาล เมื่อมีการออกหน่วย -ดูแลรับผิดชอบรถ X-RAY พร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือบนรถ -ทำหน้าที่ X-RAY และมีผช.X-RAY 1 คน -มีเบี้ยเลี้ยงออกหน่วยและค่าขับรถ

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด(มหาชน)
3 อัตรา ด่วน!
เงินเดือน 14,000 บาท
19 ส.ค. 62
3 . นักเทคนิคการแพทย์
- ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ น้ำยาและสารเคมีต่างๆ -ทำหน้าที่วิเคราะห์ ตัวอย่างต่างๆ ทางห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งบันทึกการรับการส่ง สิ่งส่งตรวจ การรายงาน...

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด(มหาชน)
2 อัตรา ด่วน!
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
4 . พนักงานซ่อมบำรุงทั่วไป
- เป็นงานซ่อมบำรุงทั่วไป

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด(มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 ส.ค. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ