JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
- วางแผนงานด้านประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงานAgencyที่เกี่ยวข้อง - นำเสนอข้อมูลขององค์กรผ่านงานเขียน + ข้อมูลสำหรับการประชาสัมพันธ์ภายนอกและภายในเช่นข่าว บทความ บทสัมภาษณ์ - สร้างความสัมพันธ์ที...

บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
13 ก.พ. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายเร่งรัดงานคดี
- เร่งรัดและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานนโยบายของฝ่ายกฎหมาย และบริษัทฯ - เร่งรัดและบริหาร ควบคุมการดำเนินงานลูกหนี้ฟ้อง สืบทรัพย์ บังคับคดี ในภาคหรือเขตส่วนที่ได้รับมอบหมายตามนโยบาย - กำหน...

บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
13 ก.พ. 62
3 . HRBP Specialist
- รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาเรื่องความอยู่ ชีวิตการทำงาน สวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงาน - ดำเนินงานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ออก...

บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
13 ก.พ. 62
4 . เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน(ขอนแก่น)
- ประสานงานสาขาที่จะนำรถยึดเข้าโกดัง - รับ-ส่ง มอบรถยึดเข้าโกดัง - จัดระเบียบรถ ทำความสะอาด และดูแลความเรียบร้อยของโกดัง - ตรวจเช็ครถและอุปกรณ์ต่างๆภายในโกดัง - จัดทำสมุดคุม แฟ้มเอกสาร สำหรับการตร...

บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000+++
13 ก.พ. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีภาษี
- รวบรวมและติดตามเอกสารใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี ( ภาษีซื้อ / ภาษีขาย ) ให้ครบถ้วน - ทำรายงานภาษีซื้อ และ รายงานภาษีขาย ของทุกสาขา เป็นประจำทุกเดือน ให้แล้วเสร็จทันเวลา - ตรวจสอบข้อมูลกลาง ผู้...

บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 11,000+++
13 ก.พ. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ