เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมแบคโฮ โฟล์คลิฟท์, Boom lift, X-lift และเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง
1.ซ่อมโฟล์คลิฟท์, Boom lift, X-lift, รถขุดดิน และเครื่องจักรกล งานก่อสร้าง (รับพิจารณากรณีซ่อมเครื่องจักรได้บางชนิด) 2.วิเคราะห์ปัญหาอาการเสียของเครื่องจักร และแจ้งซ่อม 3.แจ้งรายการอะไหล่หรืออุปกรณ...

บริษัท ทรี-เอ็น โมรอล จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และความสามารถ
13 ธ.ค. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ