JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Instrument Engineering
คุมงาน ตรวจสอบ และบำรุงรักษา เครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบวัดคุม เพื่อ ให้พร้อมใช้งานให้มีคุณภาพและสามารถตอบสนองต่อกระบวนการผลิตได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย ตรวจสอบ Technical Data, Specificat...

กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต (Production Mgr.)รับสมัครด่วน !
ดูแล ควบคุม กระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนการผลิตที่วางไว้ บริหารจัดการการผลิตให้สอดคล้องกับระบบบริหารสากลของบริษัทฯ ได้แก่ ISO9000, ISO14000, OHSAS18000, ISO22000 ฯลฯ รวมทั...

กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ก.ค. 62
3 . พนักงานขับรถส่วนกลาง (ผู้บริหาร)รับสมัครด่วน !
1.ขับรถรับ-ส่งผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความปลอดภัยและตรงต่อเวลา 2.ดูแลรักษายานพาหนะของผู้บริหาร (ล้างรถ,เช็ดรถและทำความสะอาดภายในให้มีความสะอาดอยู่เสมอ) 3.ดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้พร้อมใช...

กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
4 . ผู้จัดการโรงงานไฟฟ้า รับสมัครด่วน !
ทำงาน วันจัทร์ - วันเสาร์

กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
5 . SOURCING SUPERVISORรับสมัครด่วน !
วางแผน กำกับ ดูแล การหาวัตถุดิบ(มันสำปะหลัง)เข้าโรงงาน คัดเลือก และประเมินผลผู้ขายวัตถุดิบ รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนนำเข้ากระบวนการผลิต

กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 บาท/ตามประสบการณ์
17 ก.ค. 62
6 . CSR SUPERVISOR รับสมัครด่วน !
วางแผนและดำเนินงานด้านกิจกรรมรวมถึงการจัดเตรียมข้อมูล - ดูแลประสานงานกิจกรรม 5 ส. ,Kaizen,QCC,KPI - ดูและประสานงานกิจกรรมเพิ่มผลผลิตของบริษัทฯ --วางแผนและออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมเพื่อสังค...

กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ก.ค. 62
7 . ช่างซ่อมบำรุง(เครื่องยนต์)
1.มีความรู้เรื่องการติดตั้ง บำรุงรักษา เครื่องจักร เชื่อมได้และดูระบบเครื่องจักรในโรงงาน 2.แก้ไขรถตักที่เกิดการขัดข้อง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 3.ซ่อมบำรุงรถตัก ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ตลอดเว...

กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล
เงินเดือน 12,000-16,000 บาท
17 ก.ค. 62
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ