เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.เปิดบิลขาย . ประสานงานขาย 2.ลงบัญชีบันทึกรายการประจำวัน 3.จักทำภาษีซื้อ - ขาย 4. บันทึกรายการและงานคงคลัง 5.เปิดใบสั่งซื้อ ตั้งหนี้ 6.งานอื่นๆ

บริษัท ไทยพลาสติกรีไซเคิลกรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-13,000
15 ธ.ค. 61
2 . บัญชี GL - ต้นทุน (Senior )
1.ตรวจสอบรายการประจำวัน 2.ปรับปรุงรายการประจำเดือน 3.จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน 4.ปิดภาษีซื้อ - ขาย ตรวจภาษี หัก ณที่จ่าย 5.สรุปงานสินค้าคงเหลือต้นทุนผลิตประจำเดือน 6.งานอื่นๆและรายงานอื่นๆ ที่ได้รับม...

บริษัท ไทยพลาสติกรีไซเคิลกรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 ++
15 ธ.ค. 61
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ