เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานธุรการ
1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 2.ทำงานเอกสารทั่วๆไป 3.งานอื่นๆ

บริษัท เอสทีซี ฟาร์ม จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 ม.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ