JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (QA.) ร้านอาหารญี่ปุ่น สาขาในกรุงเทพและปริ
1. ตรวจสอบคุณภาพอาหารภายในร้านก่อนส่งถึงมือลูกค้า 2. ตรวจสอบมาตรฐานการบริการตามระเบียบบริษัท 3. ตรวจสอบ CASH CHECK ภายในร้าน 4. ตรวจสอบ OEC ประจำเดือน 5. ควบคุมมาตรฐานคุณภาพร้านให้ตรงตามเกณฑ์บริษั...

บริษัท ฟู๊ด ซีเล็คชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน 20,000 - 25,000 (ตามประสบการณ์)
26 มิ.ย. 62
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/ผู้จัดการร้าน ประจำสาขากรุงเทพ
- จัดการ Term Work ท่ามกลางพนักงาน การคัดสรรและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา - ทำงานเป็นทีมเพื่อแน่ใจในการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น - รายงานข้อมูลที่ต้องรับผิดชอบการขายและกำไรของร้าน - สังเกตปฏิกิริยาข...

บริษัท ฟู๊ด ซีเล็คชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน 15,000-25,000 บาท
26 มิ.ย. 62
3 . หัวหน้าแผนกผลิตอาหาร (Production Control) มีประสบการณ์ด้านGMP&HACCPรับสมัครด่วน !
1.รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตรายวัน/รายเดือน 2.คำนวณผลการผลิตประจำวัน 3.ประสิทธิภาพของสายการผลิต 4.ความขัดข้องต่างๆในการผลิต 5.การใช้วัตถุดิบ แรงงาน เครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ 6.ปรับป...

บริษัท ฟู๊ด ซีเล็คชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 20,000 บาท
26 มิ.ย. 62
4 . หัวหน้าแผนก Graphic Design ออกแบบอาหารญี่ปุ่น (ประจำสำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
1.ออกแบบสื่อเพื่อใช้ภายในองค์กร ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอล ทาง Line ,Facebook ฯลฯ 2.ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์องค์กรสู่สาธารณะในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ โปสเตอร์ Banner ใบปลิว อื่นๆ 3.มีความ...

บริษัท ฟู๊ด ซีเล็คชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท (ตามประสบการณ์)
26 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบอาหาร ประจำสำนักงานใหญ่ รับสมัครด่วน !
1. วางแผนความต้องการวัตถุดิบ และออกใบส่งซื้อ (Purchase Order: P/O) เพื่อสั่งซื้อวัตถุดิบ 2. ต่อรองรายละเอียดในข้อตกลงการจัดซื้อกับผู้ผลิตวัตถุดิบเพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด 3. จัดทำตารางการสั่งซื้อวั...

บริษัท ฟู๊ด ซีเล็คชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000 - 19,000 บาท
26 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ