JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักวิชาการเทคโนโลยี
จัดทำเตรียมข้อมูลวิชาการ เขียนโครงการ ด้านฝึกอบรมเทคโนโลยี ประสานงานวิทยากรด้านเทคโนโลยี ทำตารางการอบรมทุกหลักสูตร ทุกเดือนที่จะมีการจัดอบรม จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม รวบรวมรายชื่อผู้สนใจเข้าฝึกอบรม...

บริษัท มัลติซายเทค จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
19 ส.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ