JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรโยธา
1.ถอดแบบโครงการเพื่อคิดประเมินราคาวัสดุก่อสร้าง ,ทำBOQ และคิดต้นทุนของโครงการ 2.ควบคุมต้นทุนค่าแรง/วัสดุ/เครื่องมือ/เครื่องจักร 3.ประเมินการสั่งซื้อวัสดุของผู้รับเหมาเทียบกับแผนการดำเนินการของโครงกา...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูพัฒน์วิศวกรรม
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
21 ส.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ