JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยพนักงานขายรับสมัครด่วน !
-ประสานงานขายระหว่างลูกค้าและพนักงานขาย -ไปหาลุกค้าเป็นครั้งคราว -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000
24 มี.ค. 62
2 . นายแบบ และนางแบบ เสื้อผ้าวัยรุ่นรับสมัครด่วน !
-ใส่เสื้อผ้าแบรนด์ของบริษัท และโพสท่านำเสนอสินค้าให้ดีที่สุด

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน วันละ 500-600 บาท
24 มี.ค. 62
3 . พนักงานเย็บผ้า ประจำเอกชัย 73 รับสมัครด่วน!!!รับสมัครด่วน !
-เย็บผ้าตามคำสั่งซื้อ -ปักตัวอักษร หรือโลโก้ บนผ้าตามคำสั่งซื้อ -ตัดเย็บผ้าให้สวยงามและรวดเร็วให้ทันเวลาตามคำสั่งซื้อ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000 up
24 มี.ค. 62
4 . เช็คเกอร์+QC ประจำเอกชัย73 รับสมัครด่วน!!!!รับสมัครด่วน !
-ตรวจเช็คสินค้า ให้ตรงตามใบสั่งซื้อ เช็คอุปกร์ทุกอย่างในบริษัท -ตรวจเช็คสินค้าก่อนส่งลูกค้า ทั้งสี ขนาดของสินค้า ให้แม่นยำและรวดเร็ว -เช็ควัสดุจัดซื้อทั้งหมดที่มาส่งก่อนรับวัสดุเข้าบริษัท -งานอื่นๆ...

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 13,000
24 มี.ค. 62
5 . ธุรการแผนกเครื่องสำอางค์รับสมัครด่วน !
- ทำงานเอกสาร - จัดทำรายงานเกี่ยวกับการติดต่อคู่ค้าแต่ละเจ้า - จัดทำเอกสารต่างๆ ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000
24 มี.ค. 62
6 . พนักงานขายเสื้อผ้าวัยรุ่นต่างจังหวัด ประจำเอกชัย 73รับสมัครด่วน !
-เสนอขายสินค้าเกี่ยวกับเสื้อผ้าวัยรุ่น เสื้อตามเทศกาลต่างๆ ให้กับลูกค้าใหม่ๆ -ตรวจเอกสาร เช็คความถูกต้องของเอกสาร -รักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ -จัดทำรายงานการทำงาน และผลการดำเนินงาน เสน...

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000+ค่าคอม+ค่าเบี้ยเลี้ยง +อื่นๆ
24 มี.ค. 62
7 . พนักงานบัญชี ARรับสมัครด่วน !
-ทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้ทั้งหมด -ทำงานเกี่ยวกับสายงานบัญชี -ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน N/A
24 มี.ค. 62
8 . Sale ขายลำโพง / เครื่องสำรองไฟ UPS / กล้องติดรถยนต์รับสมัครด่วน !
-เสนอขายสินค้าเกี่ยวกับลำโพง และเครื่องสำรองไฟ โดยตรง -รักษายอดขาย และติดตามลูกค้า -บริการหลังการขาย รักษาฐานลูกค้า -มีฐานลูกค้าเดิมอยู่ในมื -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 18,000 up + ค่าคอมมิชชั่น + ค่าเดินทาง
24 มี.ค. 62
9 . บัญชี (ประจำเอกชัย73)รับสมัครด่วน !
-ทำเอกสารบัญชีและภาษีทุกประเภท -คีย์ข้อมูลและรับผิดชอบงานบัญชีทุกประเภท -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง -จัดเก็บข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับบัญชีให้เป็นระบบ -ดูแลการจัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ...

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท
24 มี.ค. 62
10 . หัวหน้าทีมนักกฏหมาย รับสมัครด่วน !
- ทำนิติกรรมสัญญา, ร่างหนังสือต่างๆ - รับผิดชอบงานธุรการและเอกสารฝ่ายกฏหมาย - จดทะเบียนการค้าและเครื่องหมายการค้า - งานด้านกฏหมายต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ต่ออายุพาสปอร์ตและต่ออายุ...

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน N/A
24 มี.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ