เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Supervisor
-ดูเเลพนักงานในเขตพื้นที่ของตนเอง -เร่งยอดขายของ Promoter -ส่งงานตามระยะเวลาที่ได้รับมอบหมาย - ในกรณีที่เดินทางไปต่างจังหวัด จะมีเบี้ยเลี้ยงและเบิกค่าเดินทาง+ค่าที่พักได้ต่างหาก

บริษัท สไตรค์ฟอร์ส จำกัด
เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป (ตามประสบการณ์) + ค่าเดินทาง 6,000 บาท + ค่าโทรศัพท์ 1,500 บาท + Commission
18 ม.ค. 62
2 . Barista
- แนะนำและเชียร์ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ทำรายงานการขายประจำวัน และ รายงานการใช้วัตถุดิบ/ถ้วยชิม/สินค้าชิม - ดูแลแคชเชียร์ได้

บริษัท สไตรค์ฟอร์ส จำกัด
เงินเดือน 18,000 บาท ขึ้นไป
18 ม.ค. 62
3 . เทรนเนอร์ (ฝึกอบรม)
- วางแผนและจัดทำสื่อสำหรับการฝึกอบรม - ดำเนินการฝึกอบรมให้เป็นไปตามนโยบายขององค์การ - ประเมินผลการฝึกอบรม

บริษัท สไตรค์ฟอร์ส จำกัด
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป(ตามประสบการณ์การทำงาน)
18 ม.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ