เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เทรนเนอร์ (ฝึกอบรม)
- วางแผนและจัดทำสื่อสำหรับการฝึกอบรม - ดำเนินการฝึกอบรมให้เป็นไปตามนโยบายขององค์การ - ประเมินผลการฝึกอบรม

บริษัท สไตรค์ฟอร์ส จำกัด
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป(ตามประสบการณ์การทำงาน)
21 พ.ย. 61
2 . พนักงาน Promoter (ภาษาจีน)
-แนะนำสินค้า -ทำงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สไตรค์ฟอร์ส จำกัด
เงินเดือน 14,000-17,000 บาท + ค่าเดินทาง 3,350 บาท + ค่าคอมมิชชั่น + เบี้ยขยัน ไตรมาส ละ 20,100 บาท
21 พ.ย. 61
3 . Leader Area
-ดูเเลพนักงานในเขตพื้นที่ของตนเอง -เร่งยอดขายของ Promoter -ส่งงานตามระยะเวลาที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สไตรค์ฟอร์ส จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 พ.ย. 61
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ