เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เเม่บ้านประจำสำนักงาน เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
1) ทำความสะอาดบริเวณตามที่ได้รับมอบหมาย 2)ชงชากาเเฟให้กับผู้มติดต่อเเละผู้บริหาร 3)ดูเเละความเรียบร้อยของอาคาร

บริษัท พี.เจ.กรีนพาร์ค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
16 ม.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. จัดทำรายงานแสดงฐานะเงินสดประจำวัน/เดือน 2. ตรวจการจ่าย ค่าใช้จ่ายทุกประเภท ตรวจสอบและสรุปรายจ้าย พร้อมทำเช็ค 3. จ่ายเงิน,เช็คเมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้อง 4. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในเรื่องเก...

บริษัท พี.เจ.กรีนพาร์ค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ