JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานธุรการบัญชี
1. ตรวจสอบเอกสารสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 2. บันทึกบัญชีรายรับ - รายจ่าย 2. จัดทำเอกสารใบกำกับภาษี เอกสารใบวางบิล 3. รวบรวมเอกสาร และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ 4. ดำเนินการจัดทำเอกสาร...

บริษัท อะโกรเทค เอ็นเนอร์ยี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 14,000 บาทขึ้นไป ตามประสบการณ์
26 เม.ย. 62
2 . ผู้จัดการแผนกบัญชี ประจำ สำนักงานลำลูกกาคลอง9รับสมัครด่วน !
- ดูแลบริหารงานด้านบัญชี การเงิน ประจำสำนักงานลำลูกกาคลอง 9 จังหวัดปทุมธานี - วางแผนควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - ตรวจสอบการบันทึกบัญชีปรับปรุงสิ้นเดือน - ดูแลการปิดบัญชีประจำ...

บริษัท อะโกรเทค เอ็นเนอร์ยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - ขึ้นไปตามประสบการณ์
26 เม.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ