JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . โฟร์แมน
1. วางแผนงาน และควบคุมการก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 2. ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้ถูกหลักความปลอดภัยในการทำงาน 3. ประสานงานกับผู้ออกแบบเพื่อเคลียร์แบบที่ใช...

บริษัท อะโกรเทค เอ็นเนอร์ยี จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.พ. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ