JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT Support
- ตรวจสอบความถูกต้องของ Bar-code ที่ตัวสินค้า กับ Bar-code ในระบบ - ออกแบบ Label Bar-code ตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ - Maintenance Bar-code(Input, Update, Verify) ในระบบ WMS - ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับ...

TRW Asiatic Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 20,000
16 ก.ย. 62
2 . Sales Coordinator - OES
- ดำเนินงานด้านการจัดทำใบสั่งซื้อให้กับผู้ขาย ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมกับติดตามสถานะใบสั่งซื้อ - ดำเนินงานด้านการติดตามสถานะ การส่งสินค้า กับทั้งผู้ขายและตัวแทนนำเข้า - ดำเนินงานด้านการนำเข้าสินค้า...

TRW Asiatic Co.,Ltd.
เงินเดือน Negotiate
16 ก.ย. 62
3 . Sales Representative (ภาคใต้)
- จัดทำแผนการขาย และออกหาลูกค้าทั้งรายใหม่และรายเก่า - ให้คำแนะนำด้านสินค้า ราคา การจัดจำหน่ายและความรู้เชิงเทคนิคเกี่ยวกับสินค้ากับลูกค้า - ทำการรักษาฐานลูกค้าเดิม และขายสินค้ากลุ่มใหม่ๆ ของบริษั...

TRW Asiatic Co.,Ltd.
16 ก.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
1.วัตถุประสงค์ของตำแหน่ง จัดทำ Sale Order , Back Order ได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ทันตามกำหนดเวลา , ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานในความรับผิดชอบ สามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วน ค...

TRW Asiatic Co.,Ltd.
เงินเดือน Negotiate
16 ก.ย. 62
5 . Sales Representative(กรุงเทพ)รับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนการขาย และออกหาลูกค้าทั้งรายใหม่และรายเก่า - ให้คำแนะนำด้านสินค้า ราคา การจัดจำหน่ายและความรู้เชิงเทคนิคเกี่ยวกับสินค้ากับลูกค้า - ทำการรักษาฐานลูกค้าเดิม และขายสินค้ากลุ่มใหม่ๆ ของบริษั...

TRW Asiatic Co.,Ltd.
เงินเดือน เงินเดือน + ค่าน้ำมัน + Commission
16 ก.ย. 62
6 . พนักงานคลังสินค้า
- จัดเก็บ และจัดเรียงสินค้าให้ถูกต้องตามชั้น - จัดแพ็คสินค้าตามใบสั่งงาน - ตรวจเช็คสินค้าคงคลัง

TRW Asiatic Co.,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + OT + เบี้ยขยัน + ค่าที่พัก
16 ก.ย. 62
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ