JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . โฟร์แมน
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน - ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด - ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็...

บริษัท เคเอฟจี โฮลดิ้ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
13 มิ.ย. 62
2 . ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
-ติดต่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกใน -รับผิดชอบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย -จัดเก็บเอกสารและรายงานผู้บริหาร -จัดเตรียมเอกสารต่างๆ -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เคเอฟจี โฮลดิ้ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามข้อตกลง
13 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ