เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Station Manager - ประจำคลังสมุทรปราการ,คลังอยุธยา รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบในการจัดส่งสินค้าและการคืนสินค้าให้ทันเวลาในพื้นที่ 2.ส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลา แนะนำลูกค้าในการกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องและรับเวลากลับ 3.จัดเรียงและนำเสนอเอกสารทางธุรกิจและเอกสารที่เกี่ยวข้อง...

Central JD commerce limited (head office)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 พ.ย. 61
2 . รับด่วน Leader : ประจำนครสวรรค์,กำแพงเพชร,พิษณุโลก,พัทยา,นครศรีธรรมราช,ขอนแก่นรับสมัครด่วน !
1.บริหารจัดการงานจัดส่งประจำวัน มอบหมายงานพนักงาน Biker 2.ตรวจสอบผลการทำงาน Biker แก้ไขปัญหาการส่งงานผิดปกติ 3.ควบคุมและพัฒนามาตรฐานในการทำงานของพนักงาน Biker 4.จัดทำ Report ทำงานประจำวัน และงานอื่...

Central JD commerce limited (head office)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 พ.ย. 61
3 . Courier-พนักงานขับรถส่งสินค้า(มอเตอร์ไซค์) เขตบางแค,บางกอกใหญ่,สุขสวัสดิ์
1.รับผิดชอบในการจัดส่งสินค้าและการคืนสินค้าให้ทันเวลาในพื้นที่ 2.ส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลา แนะนำลูกค้าในการกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องและรับเวลากลับ 3.จัดเรียงและนำเสนอเอกสารทางธุรกิจและเอกสารที่เกี่ยวข้อง...

Central JD commerce limited (head office)
เงินเดือน 19,000 บาท/เดือน
16 พ.ย. 61
4 . Inbound Team Leader
1. จัดให้มีการตรวจสอบ จัดเก็บสินค้า และดูแลรักษาสินค้าภายในคลังสินค้า 2. จัดการฝึกอบรมสำหรับพนักงาน และควบคุมงานประจำวัน 3. วิเคราะห์และปรับปรุงสถานการณ์ที่ผิดปกติ 4. ประสานงานและสื่อสารกับฝ่ายจัดซ...

Central JD commerce limited (head office)
เงินเดือน 18,000
15 พ.ย. 61
5 . Courier-พนักงานส่งสินค้ารถมอเตอร์ไซค์ (เขตอ่อนนุช,ดินแดง,จตุจักร)
1.รับผิดชอบในการจัดส่งสินค้าและการคืนสินค้าให้ทันเวลาในพื้นที่ 2.ส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลา แนะนำลูกค้าในการกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องและรับเวลากลับ 3.จัดเรียงและนำเสนอเอกสารทางธุรกิจและเอกสารที่เกี่ยวข้อง...

Central JD commerce limited (head office)
10 อัตรา
เงินเดือน 19,000 บาท/เดือน
15 พ.ย. 61
6 . Sorting Supervisor
Responsibility: 1.According to the sorting center management system and specifications, further improve the site management system to ensure the standardization of the operation process and on-site o...

Central JD commerce limited (head office)
15 พ.ย. 61
7 . Transportation SupervisorUrgently Required !
- Daily management through data support, promote or enhance the operational indicators, ensure the timeliness of freight traffic reached and abnormal timely cleaning, supervision clearance time and ex...

Central JD commerce limited (head office)
15 พ.ย. 61
8 . Training SpecialistUrgently Required !
- Responsible of new staff training and organizing job approval, warehouse keeper and managing qualification. - Helping HR to make staff developing plans and projects. - Analyzing managing details a...

Central JD commerce limited (head office)
15 พ.ย. 61
9 . HR Recruiter (พนักงานฝ่ายบุคคล-จัดหาว่าจ้าง)
1.บริหารงานในฝ่ายบุคคล-ธุรการ 2.จัดทำแผนงานให้ส่วนการสรรหา,ว่าจ้าง-เงินเดือนธุรการ และความปลอดภัยในการทำงานฯ 3.ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบุคคลและธุรการ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งวิเคราะห์หาส...

Central JD commerce limited (head office)
เงินเดือน 20,000++ บาท/เดือน
15 พ.ย. 61
10 . Driver ( พนักงานขับรถยนต์ส่งของ) พนักงานประจำ
1. รับผิดชอบในการจัดส่งสินค้าและการคืนสินค้าให้ทันเวลาในพื้นที่ 2. ส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลา ,แนะนำลูกค้าในการกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องและรับเวลากลับ 3. จัดเรียงและนำเสนอเอกสารทางธุรกิจและเอกสารที่เกี่ยว...

Central JD commerce limited (head office)
เงินเดือน 15,000++ บาท/เดือน
15 พ.ย. 61
11 . RMA Business Manager (After-sales Dept.)
- Be responsible for business plan and co-ordinate the related departments. Upgrade and feedback the abnormal problems and follow up the result. - Responsible for sorting and maintaining the after-sa...

Central JD commerce limited (head office)
เงินเดือน 70,000-100,000
15 พ.ย. 61
12 . After Sales Inspection Supervisor
- Carry out system handover acceptance of incoming goods returned from upstream. - According to the group business unpacking requirements, the receipt of goods in physical receipt, registration, care...

Central JD commerce limited (head office)
15 พ.ย. 61
13 . Package Supervisor
1. Manage and Carry out system handover acceptance of incoming goods returned from upstream. 2. According to the group business unpacking requirements, the receipt of goods in physical receipt, regis...

Central JD commerce limited (head office)
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
15 พ.ย. 61
14 . Sorter (พนักงงานจัดเรียงของ)
1. รับผิดชอบในการจัดหมวดหมู่สินค้าและการสแกนในพื้น 2. ตรวจสอบการสั่งซื้อและจัดเรียงให้ถูกต้อง 3. จัดเรียงคำสั่งซื้อของลูกค้าให้ถูกต้อง

Central JD commerce limited (head office)
เงินเดือน 600 บาท/วัน
15 พ.ย. 61
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ