JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นิติกรสัญญา
1.ทำหน้าที่ด้านกฎหมายของบริษัท ดำเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่ง/คดีอาญา 2.ให้คำปรึกษาแนะนำในการทำนิติกรรม และสัญญาต่างๆทุกหน่วยงานของบริษัท 3.วิเคราะห์/ตรวจ/ร่าง/แก้ไขสัญญา และเอกสารทางกฎหมายของบริษัท ที่...

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน รับสมัครด่วน !
- ให้คำปรึกษา เสนอแนวทางการแก้ปัญหาทางการเงินและหาทางออกให้กับลูกค้า - บริการตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า - รับแจ้งและดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับลูกค้าจากการใช้บริการ ...

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
12 ก.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ