JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เภสัชกร
เภสัชกร

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
11 ก.ค. 62

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
11 ก.ค. 62
3 . รองหัวหน้าแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
1.มีส่วนร่วมกำหนดนโยบายงานด้านบัญชี 2.จัดทำ ตรวจสอบ หรือสอบทานการนำเสนอ งบการเงินต่างๆ 3.จัดทำ และส่งผ่านข้อมูลทางออนไลน์ให้กับตลาดหลักทรัพย์ 4.วางแผนภาษีอากรร่วมกับหัวหน้าแผนกบัญชี และจัดทำรวมถึงก...

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ยานพาหนะรับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบงานขับรถพยาบาลรับ-ส่งผู้ป่วย -ขับรถบริการรับ-ส่งเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติภารกิจของโรงพยาบาล -ขับรถไฟฟ้ารับ-ส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจของโรงพยาบาล -ติดต่องานรับ-ส่งเอกสารต่างๆระหว่างภายในและ...

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
11 ก.ค. 62
5 . พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตามที่รับมอบหมาย

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
11 ก.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ