JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างควบคุมเครื่องจักร
1.ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 2.ตรวจสอบชิ้นงานที่ผลิตและควบคุมคุณภาพของชิ้นงานที่ออกมาให้อยู่ในมาตรฐาน 3.ตรวจสอบเครื่องจักรให้พร้อมทำง...

บริษัท โอเอ็ม แพ็คเกจจิ้ง โซลูชั่น จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ค. 62
2 . ช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมบำรุง
2.1 ด้านการซ่อมบำรุงและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ( PM,TPM ) 2.1.1 ซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามแผนงาน,ตามใบแจ้งซ่อม พร้อมทั้งบันทึกประวัติการซ่อม 2.1.2 นำแผนงานบำรุงรักษาไปดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักร(P...

บริษัท โอเอ็ม แพ็คเกจจิ้ง โซลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ