JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Executive (อสังหาริมทรัพย์) โซนพัทยา/ชลบุรีรับสมัครด่วน !
1.ออกใบเสร็จเงินจอง ทำสัญญา 2.จัดทำสัญญาจะซื้อจะขาย และติดตามลูกค้า 3.ดูแลเอกสารแฟ้มขาย และ Update แฟ้มขาย 4.อัพเดตฐานข้อมูลลูกค้า 5.ผลักดันยอดขายโครงการที่รับผิดชอบ

บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด
3 อัตรา
17 ก.ย. 62
2 . Sales Decoration (Sales ตกแต่งห้อง)รับสมัครด่วน !
1.เสนอขาย Package การตกแต่งห้อง 2.ติดตามและประสานงานลูกค้า เรื่องแบบการตกแต่งห้อง 3.เบิกค่าใช้จ่ายจากฝ่ายบัญชีและการเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์และของตกแต่งตามแบบที่ลูกค้าเลือก 4.ดูแลความเรียบร้อย ส่งมอบงา...

บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
17 ก.ย. 62
3 . Guest service agentรับสมัครด่วน !
1.ดูแลเรื่องมาตราฐานการให้บริการที่สร้างความประทับใจแก่ผู้พักอาศัย ผู้ที่มาติดต่อโครงการ 2.อบรม เพิ่มทักษะ การให้บริการที่สร้างความประทับใจกับทีมงานในโครงการ เช่น พนักงานต้อนรับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดกา...

บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ย. 62
4 . ช่างซ่อมบำรุงประจำอาคารรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบความพร้อมของงานระบบวิศวกรรมอาคารประจำวัน ทดสอบการทำงาน และบำรุงรักษาตามแผนที่ได้วางไว้ ซึ่งประกอบด้วยแผนประจำสัปดาห์ แผนประจำเดือน และแผนประจำปี 2.บันทึกสาธารณูปโภคหลักของอาคารเป็นรายวัน โด...

บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร/ผู้จัดการอาคารรับสมัครด่วน !
1. ดูแลและจัดการทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุด 2. ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมเจ้าของร่วม (เจ้าของห้องชุด) หรือตามมติของคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ทั้งนี้โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับ 3. ดูแลผู้ใต้...

บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด
หลายอัตรา (รับบริหารนิติบุคคลโครงการในเครือ Origin)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ก.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ