เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่วางแผนผลิตและจัดส่ง
วางแผนการผลิตและจัดส่ง

บริษัท วี.เอส.เอส. อินดัสเตรียล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
18 ธ.ค. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ