เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Representative / ผู้เเทนขายเครื่องมือทันตเเพทย์ (GP / Implant)
ตำเเหน่ง GP (General Products Dental Instruments Sales) - นำเสนอสินค้า ติดตาม ลุกค้าเดิมเเละขยายฐานลูกค้า - รักษาเเละดูเเลยอดขายตามที่บริษัทกำหนด - ออกเยี่ยมลุกค้าในเขตที่ได้รับผิดชอบ - โปรโมทโปรโ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์
เงินเดือน เงินเดือน + ค่า Commission (สูง) + ค่าน้ำมัน + ค่าเสื่อมรถยนต์
17 พ.ค. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ