JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Technical support
- ดูแลลูกค้าเกี่ยวกับเรื่อง technic ของอุปกรณ์ - ศึกษาวิธีการใช้งานอุปกรณ์ใหม่ๆร่วมกับวิศวกร - ประสานงานกับ Admin เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง - ทำเอกสารที่ได้รับมอบหมาย เวลาทำงาน : จันทร์-เสาร์ 08:3...

บริษัท เคเค ซัพพลาย การวิศวกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 11,000-13,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
16 เม.ย. 62
2 . รับสมัครวิศวกรไฟฟ้า/อิเล็กฯ
- มีความรู้ความสามารถออกแบบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า/สื่อสาร - มีความสามารถในการประเมิน การควบคุม การแก้ปัญหาหน้างานได้เป็นอย่างดี - มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี - สามารถดูแลและแก้ปัญหางานติด...

บริษัท เคเค ซัพพลาย การวิศวกรรม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
16 เม.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ