JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยสัตวแพทย์
- ดูแล ป้อนอาหาร/ป้อนยาสัตว์ - จับบังคับสัตว์ และช่วยงานสัตวแพทย์ในการดูแลสัตว์ป่วย - สังเกตอาการสัตว์ - ตรวจเช็คความพร้อมของห้องตรวจและอุปกรณ์ - ทำงานอื่นที่ได้รับตามความเหมาะสม

โรงพยาบาลสัตว์รักษ์ ณ จันทน์
เงินเดือน 11,000-15,000++
19 ก.พ. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ