JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการสาขา
1.ควบคุมบริหารงานบุคคลากร ให้สอดคล้องกับปริมาณงาน 2.ควบคุมบริหารงานด้านการผลิต ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด 3.ควบคุมดูแลงานระบบโรงงานให้เรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 4.บริหารงานด้านความปลอดภัยในโรงง...

บริษัท บีเค เม็ททอลชีท รามคำแหง จำกัด
เงินเดือน 35,000 ขึ้นไป
15 ก.ค. 62
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
- วางแผนการบริหารจัดการให้กิจการดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย - ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำรายงานให้เจ้าของกิจการทราบถึงความก้าวหน้าและสถานะของธุร...

บริษัท บีเค เม็ททอลชีท รามคำแหง จำกัด
เงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไป
15 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบและดูหน้างาน
เขียนแบบ ถอดปริมาณ และออกไปดูงานหน้างาน

บริษัท บีเค เม็ททอลชีท รามคำแหง จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
15 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1.จัดเตรียมุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร ก่อนการทำงาน 2.ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3.รายงานผลการทำงานประจำวันต่อผู้บังบัญชา 4.ทำความสะอาดพื้นที่การทำงานให้มีความสะอาดอยู่เสมอ...

บริษัท บีเค เม็ททอลชีท รามคำแหง จำกัด
เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป
15 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายรับสมัครด่วน !
1. Support เอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับงานขายให้กับลูกค้า 2. เปิดบิล-วางบิล 3. โต้ตอบ E-mail กับลูกค้า 4. จัดเก็บเอกสารงานขาย ส่งภาษี 5. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 6. ประสานงานกับลูกค้าได้ดี ทำให้ลูกค้...

บริษัท บีเค เม็ททอลชีท รามคำแหง จำกัด
เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป
15 ก.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ