JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการ / หัวหน้าฝ่ายการตลาดรับสมัครด่วน !
• วางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์ • คิดวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า กลุ่มสินค้า • จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย / โปรโมชั่น • วิเคราะห์ผลกิจกรรมที่จัดขึ้น • มีความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอไอเดียใหม่ๆ • ติดต่อประสานงานกับ...

บริษัท เอ็ม เจ แฟบริส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ แมทเทียเรียล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 มิ.ย. 62

บริษัท เอ็ม เจ แฟบริส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ แมทเทียเรียล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 มิ.ย. 62
3 . พนักงานขับรถส่งสินค้ารับสมัครด่วน !
• ขับรถบรรทุกสินค้าของบริษัทฯ กำหนด (รถ 6 - 10 ล้อ) เป็นต้นไป • จัดส่งสินค้าไปยังศูนย์ต่างจังหวัดต่าง ๆ (ทั่วไปประเทศไทย) • จัดส่งและจัดเรียงสินค้าในคลังสินค้า • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม เจ แฟบริส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ แมทเทียเรียล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 มิ.ย. 62
4 . พนักงานติดรถส่งของ
1.ติดรถส่งของไปส่งสินค้า บริษัทต่าง ๆ

บริษัท เอ็ม เจ แฟบริส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ แมทเทียเรียล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 10,000 + ค่าเที่ยว + โอที
16 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ประสานประจำออฟฟิศ(ด่วนมาก)
1.ติดต่อ/ประสานงานฝ่ายขายและคลังสินค้า 2.จัดการเอกสารธุรการต่างภายในออฟฟิศ และหน่วยงานอื่นๆ 3.มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การทำงาน

บริษัท เอ็ม เจ แฟบริส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ แมทเทียเรียล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ / หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
1.งานจัดซื้อสินค้าเพื่อขายจาก supplier ในประเทศ 2.เปรียบเทียบราคาขายของ supplier/ต่อรองราคา 3.งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในสำนักงาน 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม เจ แฟบริส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ แมทเทียเรียล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 มิ.ย. 62
7 . ผู้จัดการภาคฝ่ายขายทุกภาคประเทศไทย/พนักงานขาย (บริษัทในเครือ) รับสมัครด่วน !
รับมอบหมายเป้าหมายยอดขายในแต่ละเดือน และร่วมกำหนดแผนงาน และงบประมาณของแผนกที่รับผิดชอบ ดูแลพื้นที่ขายของแผนกให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเวลา ตรวจสอบรายการเบิกสินค้า ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู...

บริษัท เอ็ม เจ แฟบริส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ แมทเทียเรียล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท (สามารถต่อรองได้)
16 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
1.บันทึกบัญชีเจ้าหนี้-จ่ายชำระหนี้ 2.ตรวจสอบเอกสารทำใบสำคัญจ่าย-ทำเช็ค 3.ทำรายงานภาษีซื้อ 4.บันทึกรายการเงินสดย่อย 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม เจ แฟบริส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ แมทเทียเรียล จำกัด
เงินเดือน ตามนโยบายโครงสร้างบริษัท (สามารถต่อรองได้)
16 มิ.ย. 62
9 . พนักงานขายกทม.ปริมณฑล / ภาคใต้
1.ขยายตลาดลูกค้าที่ใช้สินค้าประเภทหนังแท้/หนังเทียม 2.เพิ่มกลุ่มเป้าหมายให้ได้ตามนโยบายของบริษัท 3.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เอ็ม เจ แฟบริส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ แมทเทียเรียล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 มิ.ย. 62
10 . หัวหน้าแผนกบัญชี-การเงินรับสมัครด่วน !
1.บันทึกบัญชีเจ้าหนี้-จ่ายชำระหนี้ 2.ตรวจสอบเอกสารทำใบสำคัญจ่าย-ทำเช็ค 3.ทำรายงานภาษีซื้อ 4.บันทึกรายการเงินสดย่อย 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม เจ แฟบริส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ แมทเทียเรียล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (บางบอน)
1.รับคำสั่งซื้อ(ออเดอร์) จากลูกค้าและพนักงานขายของบริษัทฯ 2.ประสานงานกับคลังสินค้าและจัดส่ง 3.เปิดบิลขาย/ใบเสนอราคา 4.หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม เจ แฟบริส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ แมทเทียเรียล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 มิ.ย. 62
12 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
- ตรวจคุณภาพสินค้าก่อนรับเข้าคลัง - ตรวจสอบงานก่อนส่งลูกค้า

บริษัท เอ็ม เจ แฟบริส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ แมทเทียเรียล จำกัด
1 อัตรา
16 มิ.ย. 62
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ